การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ในระดับอุดมศึกษา

Augmented Reality in Higher Education using Unity and Vuforia
0 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนสำหรับการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน(MOOCs) ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเข้ากับยุคการศึกษา 4.0 ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน การใช้คอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายและความยืดหยุ่นของโทรศัพท์มือถือทำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ภายในสภาพแวดล้อมเสมือน เพื่อฝึกฝนปรับตัวต่อการเรียนรู้ให้เข้ากับการแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์และยังเป็นส่วนช่วยเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการนำ Augmented Reality (AR) : Virtual Reality (VR) : Mixed Reality (MR) ไปใช้บนระบบของ Thai MOOC
    2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนในการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) (Augmented Reality (AR) : Virtual Reality (VR) : Mixed Reality (MR)) บนระบบ Thai MOOC สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
169 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ในระดับอุดมศึกษา”