คำอธิบายรายวิชา

พูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกสนทนาสถานการณ์ต่างๆที่กำหนด โดยการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คำศัพท์และประโยคในบทเรียน
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้บทสนทนาภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    3. ผู้เรียนสามารถจับคู่คำศัพท์ที่ใช้ให้เกิดเป็นคำใหม่

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพูดภาษาจีน”