การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ

Radio Performance
1,637 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและเทคนิคการพูดและการแสดงสำหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวิทยาเกี่ยวกับการพูดและ การฟังในงานวิทยุกระจายเสียง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การดำเนินรายการ การรายงานนอกสถานที่ การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝึกทักษะในการพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการพูดและบุคลิกภาพเสียงทางวิทยุกระจายเสียงได้
  2. ผู้เรียนอธิบายทักษะการอ่านข่าวอย่างมืออาชีพได้
  3. ผู้เรียนอธิบายทักษะการอ่านบทความและสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงได้
  4. ผู้เรียนอธิบายทักษะการเล่านิทาน และการแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียงได้
  5. ผู้เรียนอธิบายการวิเคราะห์และการประเมินการพูดทางวิทยุกระจายเสียงได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ”