การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการข้อมูล

Information System Security Analysis and Data Management
1,547 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบตามแนวทาง Least Privilege และ Need to know การตรวจสอบช่องโหว่ของแอปพลิเคชั่น การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน และจัดการข้อมูล การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ Data Warehouse การสำรองและกู้คืนข้อมูล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบช่องโหว่ของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้
  2. ผู้เรียนสามารถกำหนดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศได้
  3. ผู้เรียนสามารถทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน และจัดการข้อมูลได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล ระบบ Data Warehouse รวมถึงสามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
4 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการข้อมูล”