การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล

Big Data Analysis
4,210 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล เป็น กระบวนการวิเคราะห์อภิมหาข้อมูลเพื่อค้นหาพฤติกรรมของบุคคล ในรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน หารูปแบบทางการตลาด เช่น หาความต้องการ ความชอบ ตลอดจน วิถีชีวิต ของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โอกาสในการสร้างผลกำไร การให้บริการที่ดีมากขึ้นแก่ลูกค้า การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่นๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบาย ความหมายและความสำคัญของ Big Data
  2. สามารถระบุบ ผลกระทบของ Big Data ในด้านต่าง ๆ
  3. สามารถอธิบาย การประยุกต์ใช้ Big Data ในการแข่งขันทางธุรกิจ
  4. สามารถอธิบาย หลักการทำงาน และเป้าหมายของ การวิเคราะห์ บิ๊กดาต้า (Big data analytics)
  5. สามารถใช้เครื่องมือ Oracle Analytics Cloud ในการ ทำ การวิเคราะห์ บิ๊กดาต้า (Big data analytics)

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยรังสิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
81 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล”