การสร้างความคิด เพื่อพิชิตลูกค้า

The Creation of Thinking to Win the Customers
822 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ของการระดมความคิด (Brainstorming) วิธีการและเทคนิคการระดมสมองจากคำถาม เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร (How Might We?) การระดมสมองจากคำถาม ทำไม อย่างไร (Why and How?) การระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์ และการเล่าเรื่อง (JOURNEY MAP + SCENARIO & STORY TELLING) และการระดมสมองโดยใช้แม่แบบเสนอคุณค่า (VALUE PROPOSITION CANVAS)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการระดมความคิดได้
    2. สามารถวิเคราะห์การสร้างความคิดได้
    3. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการระดมสมองจากคำถามHow Might We? และ Why and How? ได้
    4. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์และการเล่าเรื่อง และโดยใช้แม่แบบเสนอคุณค่าได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างความคิด เพื่อพิชิตลูกค้า”