การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง

Creation of Good Feeling for Oneself
26,893 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้ด้วยการคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้

 

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง”