การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

Creating the Computer Assisted Instruction Package on Microsoft PowerPoint Program
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูป การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint การประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูปได้
    2. สามารถอธิบายและเลือกใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้
    3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับสร้างบทเรียนสำเร็จรูปได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
0 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint”