การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

Creating Partnership and Relationship
594 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและแนวทางการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างพันธมิตร
  2. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของประชารัฐ
  3. เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ
  4. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพันธมิตร
  5. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการส่งเสริมการทำงานตามนโยบายประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิผล

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
128 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ”