การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D

2,405 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบภาพอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อการสร้างสื่อ ลักษณะ องค์ประกอบ ขั้นตอน ของการผลิตสื่ออนิเมชั่นแบบ 3มิติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนิเมชั่น 3 มิติ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการภาพอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  88 Students
  30 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D”