การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

Basic Infographic
1,314 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic) เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและการสร้าง Infographic ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มต้นจากการทำความรู้จัก Infographic ด้วยการเรียนรู้ถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infographic หลักการสร้าง Infographic อันประกอบไปด้วย การเตรียมเนื้อหา การออกแบบ และข้อควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบ Infographic ตลอดจนการสร้าง Infographic ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ still Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio และ motion Infographic ด้วย Powtoon

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Infographic ได้
    2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการสร้าง Infographic ได้
    3. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน still Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio ได้
    4. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน motion Infographic ด้วย Powtoon ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น”