การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC

Creating and Managing a course for Thai MOOC
1,299 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รู้จักระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC การสร้างรายวิชา การกำหนดโครงสร้างรายวิชา การกำหนดคุณสมบัติ และตั้งค่าในรายวิชา การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือ HTML Component และ Problem Component ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา การสร้างCertificate และการบริหารรายวิชาเมื่อมีการจัดการเรียนการสอน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการทำงานของ Thai MOOC ในการพัฒนารายวิชาได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทำงานบนระบบ Thai MOOC ในการพัฒนารายวิชาได้
  3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ HTML Component ในการพัฒนารายวิชาได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Problem Component ในการพัฒนารายวิชาได้
  5. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในกลุ่ม Component เพิ่มเติมในการพัฒนารายวิชาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

ThaiMOOC


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
12 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC”