การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา

Design of Multimedia Courseware and Animation for Education
2,117 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันในการเรียนการสอนและการเผยแพร่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้
    2. ผู้เรียนสามารถออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้
    3. ผู้เรียนสามารถสร้างบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา”