การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก

8,946 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความหมาย ลักษณะภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก
    2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก
    3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็กได้หลากหลายเทคนิคและวิธีการ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก”