การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา

Instruction System Design in Educational Technology
859 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่าง ๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้ และการประเมิน ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. วิเคราะห์ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบระบบการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาได้
    2. สร้างแบบจำลองการเรียนการสอนหรือแบบจำลองสื่อการเรียนการสอน
    3. สามารถประยุกต์ สร้างระบบการเรียนการเรียนการสอนได้
    4. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา”