การออกแบบรายวิชา Thai MOOC

Instructional Design for Thai MOOC
2,442 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้ผลิตรายวิชาออนไลน์ตามแนวทางของ Thai MOOC มุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของรายวิชาบน Thai MOOC และหลักในการออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดตามมาตรฐานของ Thai MOOC และสามารถเลือกใช้เครื่องมือและกิจกรรมบนระบบได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบรายวิชา Thai MOOC ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC ได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC ได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือก ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

ThaiMOOC


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
12 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบรายวิชา Thai MOOC”