การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา

1,044 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดสื่อเสียง ลักษณะและประเภทของสื่อเสียง การวางแผนและเตรียมการผลิตสื่อเสียง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลและกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  12 Students
  7 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา”