การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจดิจิทัล

Web Design and Development for Digital Business
0 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ เครื่องมือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบโครงร่างเว็บไซต์ หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยว การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์สถานศึกษา การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์สุขภาพ และการประเมินผลงานและเผยแพร่เว็บไซต์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเครื่องมือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงร่างเว็บไซต์
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บไซต์
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลงานและเผยแพร่เว็บไซต์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจดิจิทัล”