การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Responsive Web Design and Development for Mobile Device
7,219 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและการใช้งาน CSS Framework ในการสร้าง Responsive Web การใช้ Grid System และ Class Visible & Hidden การสร้างเมนูด้วย Navigation Bar และ การทำ Website Banner/ Slide Banner การใช้งาน Form, Button, Link และ การใช้งาน Modal, Tooltips, Popovers การใช้งาน Responsive Images, Glyphicon และ Media object และการนำ Bootstrap Template มาประยุกต์ใช้งาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของเว็บไซต์แบบ Responsive
    2. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะการแสดงผลของคำสั่งต่าง ๆ ใน CSS Framework ได้
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ CSS Framework ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
    4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่”