การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก

Writing Clinical Trial Research Proposal
1,001 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของงานวิจัย ส่วนประกอบ และเนื้อหาของโครงร่าง ข้อพิจารณาประโยชน์ และความเสี่ยงของการวิจัยทางคลินิก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนระบุประเภทงานวิจัยทางคลินิกได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุเนื้อหาที่จำเป็นที่ต้องเขียนลงไปในโครงร่างการวิจัยทางคลินิกได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการเขียนโครงการวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการขอความยินยอม และข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องระบุในเอกสารการขอความยินยอมได้
  5. ผู้เรียนสามารถระบุแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นในการทำการวิจัยทางคลินิก และหลักการการออกแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก”