คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เป็นรายวิชาสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน โดยจะนำเสนอการวางแผนทางการเงินแบบเบื้องต้น และการวางแผนทางการเงินโดยใช้ Excel จากนั้นจะเป็นการสอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเน้นคุณค่า อีกทั้งยังได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสุดท้าย มีการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นคุณค่า เช่น Jitta.com และ Gurufocus.com

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการวางแผนทางการเงินและนำไปปรับใช้ได้
  2. เข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง สร้างแผนที่ทางความเสี่ยง และนำไปปรับใช้ได้
  3. เข้าใจหลักการการลงทุนเน้นคุณค่าและนำไปปรับใช้ได้
  4. สามารถเรียนรู้การลงทุนเน้นคุณค่าผ่านงานวิจัยได้
  5. สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นคุณค่าได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเงินส่วนบุคคล”