การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์

Pre-Production Planning For Television
1,042 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมโดยสรุปของการทำงานของการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ความหมาย ขั้นตอนการเขียนบท การจัดหาสถานที่ถ่ายทำ ฉาก คัดเลือกนักแสดง การจัดทีมงาน การกำหนดงบประมาณ การจัดตารางถ่ายทำ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิต
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ประเด็นสำคัญในการหาสถานที่ถ่ายทำและฉาก ได้
  4. ผู้เรียนสามารถวางแผนการกำหนดงบประมาณและจัดทำตารางการถ่ายทำได้
  5. ผู้เรียนสามารถประเมินสถานการณ์และดำเนินการจัดหาทีมงานในการผลิตได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์”