การเปลี่ยนผ่านการเงินดิจิทัล

Digital Finance Transformation
1,692 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและเรียนรู้ด้านระบบการเงิน การลงทุน ต้นทุนทางการเงินและสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเงินดิจิทัลและอนาคตของการเงินและรูปแบบการลงทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารและการเงิน ตลอดจนเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงิน เข้าในในหลักการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการจัดการความเสี่ยงของตลาด Cryptocurrency และ Block chain ลักษณะสกุลเงินดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายระบบการเงินในภาพรวม
    2. สามารถอธิบายถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
    3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ (FinTech, InsurTech, Crytocurrency, Bitcoin, ICO, DeFi, NFT)
    4. สามารถนำผลที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ในการลงทุน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเปลี่ยนผ่านการเงินดิจิทัล”