การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน

Algal Cultivation
5,005 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแปรรูปสาหร่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่าย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่ายและการเพาะเลี้ยงได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อการบริโภคได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการแปรรูปสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการจำหน่ายได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน”