การเรียนรู้บอร์ดอาร์ดุยโน่ด้วยโปรแกรม tinkercad สำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ

Learning Arduino board with tinkercad for smart farm system
895 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การจำลองเสมือนจริงการใช้งานบอร์ดอาร์ดุยโน (Arduino board) ด้วยโปรแกรม tinkercad ที่เป็นระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) และเป็นพื้นฐานต่อยอดงานควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายหลักการทำงานของบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้
  2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นสำหรับควบคุมบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้
  3. สามารถเข้าใจและอธิบายหลักการการทำงานเซนเซอร์และสามารถต่อกับบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้
  4. สามารถประยุกต์ใช้เซนเซอร์กับระบบฟาร์มอัจฉริยะได้
  5. สามารถนำต่อยอดกับระบบ IoT ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนรู้บอร์ดอาร์ดุยโน่ด้วยโปรแกรม tinkercad สำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ”