การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุควิถีใหม่

Breastfeeding in new normal
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของประโยชน์ และอุปสรรคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อทารกและมารดาในระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การจัดการปัญหาที่พบในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พบบ่อย รวมทั้งในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การอุ้มบุตรดูดนม บีบเก็บรักษานมแม่ อาหารที่เพิ่มน้ำนมและวิธีการประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งกฎหมายและสวัสดิการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้ม นโยบายและแนวคิดพื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและแนวปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงหลังคลอดได้
  3. ผู้เรียนสามารถประเมินความพร้อมการให้นมแม่และบอกแนวทางการจัดการปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกเทคนิควิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในระยะหลังคลอดและทำงานนอกบ้านได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายและสวัสดิการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุควิถีใหม่”