การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

Agricultural Microbiology
4,774 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร จุลินทรีย์ทางการเกษตรต่อการย่อยสลาย การทำ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดโรคพืชโดยวิธีชีววิธี Roles of microorganism that benefit for agriculture; the use of microorganisms for biodegradation; the biofertilizer product by microorganisms; biological pest control; biological plant pathology control.

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถบอกประเภทและชนิดของจุลินทรีย์ทางการเกษตร
  2. สามารถอธิบายหลักการจุลินทรีย์ทางการเกษตรต่อการย่อยสลาย
  3. สามารถผลิตและอธิบายหลักการทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์
  4. สามารถอธิบายหลักการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี
  5. สามารถอธิบายหลักการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดโรคพืชโดยวิธีชีววิธี

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร”