คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านสรุปความ การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยพะเยา


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  89 Students
  4 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้ภาษาไทย”