การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Using Technology to Enhance Learning
3,313 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินผล การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีตลอดจนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้
    2. ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้
    3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
    4. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้”