การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น

Patient Education in Chronic Kidney Disease
3,353 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเกี่ยวกับ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคไตเรื้อรัง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และความสำคัญการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังที่ต้องให้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือประชาชนทั่วไปได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น”