การให้คำปรึกษาในงาน

Counseling
8,281 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในงานต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม และการประเมินความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การให้คำปรึกษาในงาน”