คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำขนมไทย การเลือกใช้วัตถุดิบใน การทำขนมไทย ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย การตกแต่งขนม และการคิดต้นทุน การตั้งราคา ขาย ของขนมวุ้นแฟนซีขนมช่อม่วง ขนมพระพาย และขนมตะโก้สามสหาย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายประวัติความเป็นมาและประเภทของขนมไทยได้
    2. อธิบายเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ในการทำขนมไทย และการเลือกใช้วัตถุดิบได้
    3. อธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม ขั้นตอน เทคนิคการทำขนมไทย และการตกแต่งขนมไทยให้สวยงามได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ขนมไทย”