คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตก ประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก อาหารพื้นบ้านล้านนาในสำรับอาหารขันโตก การเตรียมการจัดเลี้ยงขันโตก การบริการอาหารแบบขันโตกให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานคุณภาพการบริการอาหารแบบขันโตกให้ประสบความสำเร็จ การประยุกต์การจัดเลี้ยงขันโตก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสำรับขันโตก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  88 Students
  30 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ขันโตกล้านนา”