คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamentals Mathematics
0 Enrolled
9 hour

คำอธิบายรายวิชา

ระบบจำนวน การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปรผล ข้อมูล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงได้ถูกต้อง
  2. หาผลลัพธ์ของอัตราส่วนและร้อยละได้ถูกต้อง
  3. หาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังได้ถูกต้อง
  4. แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง
  5. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นได้ถูกต้อง และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คณิตศาสตร์พื้นฐาน”