คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Mathematics for Data Science
4,629 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุดต่ำสุด ขั้นตอนระเบียบวิธี กราฟและการประยุกต์ ต้นไม้และการประยุกต์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายฟังก์ชัน ลิมิต และอนุพันธ์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถนำอนุพันธ์มาประยุกต์และใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้
  3. ผู้เรียนสามารถหาค่าสูงสุดต่ำสุดได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนระเบียบวิธีได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกราฟและต้นไม้ และนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้

 

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล”