คำอธิบายรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน ด้านส่งเสริมอาชีพ จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น นำเสนอภูมิปัญญา วิถีชีวิต การส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถนำวิธีการสร้างอาชีพต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการ ขั้นตอนการทำ หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์แต่ละท้องถิ่นได้
    3. ผู้เรียนสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
9 Students
6 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คนสร้างอาชีพ”