ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรสุขภาพ

Digital health
1,654 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคสุขภาพดิจิทัล การสร้างสื่อออนไลน์ทางสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพแบบ virtue health การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพดิจิทัล
  2. สามารถอธิบายความรู้ในการสร้างสื่อออนไลน์ทางสุชภาพ
  3. สามารถอธิบายความรู้ในธุรกิจสุขภาพแบบ virtue health
  4. สามารถประยุกต์ใช้การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล
  5. สามารถประยุกต์นำจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีในยุคสุขภาพดิจิทัล

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรสุขภาพ”