ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา

5,334 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เบื้องต้นด้วย ฮาดูป แมปรีดิวซ์ ภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การค้นหาและการทำดัชนี ระบบแนะนำ การจำแนกประเภท การจัดกลุ่มและการเลือกคุณลักษณะIntroduction to Big Data Analytics, Hadoop, Map-reduce, Programming Languages for Big Data Analytics, Search and Indexing, Recommendation System, Classification, Clustering and Feature Selection.

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  226 Students
  51 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา”