ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดียาเสพติด

Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Narcotic Cases
804 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดียาเสพติดในชั้นก่อนฟ้องจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของพนักงานอัยการ ตั้งแต่เริ่มรับสำนวนจากพนักงานสอบสวน การตรวจเอกสารสำนวนเบื้องต้น เขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นเอกสาร องค์ประกอบฟ้องที่จำเป็น ขั้นตอน การดำเนินคดีในศาล ตลอดจนปัญหาที่พบและเทคนิคการแก้ปัญหานั้น ๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าสำนวนคดียาเสพติดเบื้องต้นที่รับมาจากพนักงานสอบสวนจะต้องมีเอกสารที่จำเป็นอะไรบ้าง และสามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นคำร้องหรือเอกสารต่าง ๆ ในคดียาเสพติดได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบคำฟ้องคดียาเสพติดที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการดำเนินคดียาเสพติดในชั้นศาลได้
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดียาเสพติดในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดีตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดียาเสพติดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดียาเสพติด”