ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

Basic International Trade and Health
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้าน การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ และความเกี่ยวเนื่องของทั้งสองประเด็น ผู้เรียนจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ ผ่านการนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการค้าและสุขภาพ และ กรณีศึกษา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ ของการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรณีตัวอย่างความเชื่อมโยงของกรณีการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นสุขภาพได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
925 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ”