ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น

Introduction to Drug Information
14,827 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หลักการใช้ยาทั่วไป ยาที่ใช้ในอาการสำคัญต่าง ๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของยาได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ได้
  3. ผู้เรียนอธิบายถึงปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ยาที่พบบ่อยได้ตามความเหมาะสม กับอาการ และโรคที่เป็น
  5. ผู้เรียนสามารถใช้ยารูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

scphpl


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
16 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น”