จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน

Ethic and Mass Media Profession
1,495 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของจริยธรรม จริยธรรมสื่อ และจริยธรรมสื่อสังคมออนไลน์ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และปัญหาของการการละเมิดจริยธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดในแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมายของจริยธรรม จริยธรรมสื่อ และจริยธรรมสื่อสังคมออนไลน์
    2. อธิบายบทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชน
    3. อธิบายสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน”