จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ

Research Concepts to Practice
3,801 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการในการวิจัย ชนิดของตัวแปรวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและตัวอย่าง การประยุกต์ใช้สถิติขั้นพื้นฐานในการวิจัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการศึกษาได้
  2. ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาการวิจัยทางการศึกษาและอธิบายตัวแปรวิจัยได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแบบการวิจัยได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สถิติการวิจัยขั้นพื้นฐานได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
94 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ”