จิตวิทยาวัฒนธรรม

Cultural Psychology
2,400 Enrolled
22 hour

คำอธิบายรายวิชา

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด และความก้าวหน้าของจิตวิทยาวัฒนธรรมในปัจจุบันหลักสูตรนี้จะศึกษาพื้นฐานทางทฤษฎีและวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาวัฒนธรรม โดยการเตรียมรากฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาสมัยใหม่ซึ่งก่อตั้งโดย วิลเฮล์ม วุ้นท์ บิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่ หลักสูตรนี้จะอธิบายพัฒนาการของจิตวิทยาวัฒนธรรมโดยการทบทวนสิ่งที่สืบต่อมาทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายจิตวิทยาพัฒนาการ
    2. สามารถอธิบายจิตวิทยาสุขภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

National Institute for Lifelong Education


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
40 Students
9 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จิตวิทยาวัฒนธรรม”