ช่องปากและฟันตรวจเองได้ง่ายนิดเดียว ฉบับทันตแพทย์สอน

Practicing for basic oral and teeth examination: By dentist
6,988 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาในกระบวนวิชาจะประกอบไปด้วย • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก ของผู้ป่วยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินของโรคที่เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ และเนื้อเยื่อในช่องปาก • ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ และเนื้อเยื่อในช่องปาก • ความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก • เรียนรู้เรื่องขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจ เพื่อให้สามารถฝึกตรวจอย่างถูกวิธีได้ • แนะนำแนวทางการรักษาพื้นฐานสำหรับโรคต่าง ๆ ในช่องปากได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนจดจำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟันและเนื้อเยื่อในช่องปากได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคของฟันและช่องปากได้
  3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยโรคของฟันและช่องปากแบบพื้นฐานได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการตรวจฟันและช่องปากแบบพื้นฐานได้
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เลือกแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคของฟันและช่องปากแบบพื้นฐานได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ช่องปากและฟันตรวจเองได้ง่ายนิดเดียว ฉบับทันตแพทย์สอน”