ดาราศาสตร์สามัญประจำบ้าน : ดาราศาสตร์ที่เข้าใจได้ตั้งแต่แฮกริดถึงรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์

Over-the-counter Astronomy : an understandable astronomy for everyone from Hagrid to the minister of magic.
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของวิชาดาราศาสตร์ ประวัติการค้นพบทางดาราศาสตร์ ลักษณะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี และลักษณะการขึ้นและตกของดวงดาวในหนึ่งวัน การดูดาวเบื้องต้น การใช้แผนที่ดาว หลักการกำหนดความสว่างของดาว กล้องโทรทรรศน์ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาราจักร และเอกภพ รวมถึงทฤษฎีกำเนิดเอกภพบิ๊กแบง ความเชื่อมโยงกันระหว่างดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ และการวางตัวทางดาราศาสตร์ของโบราณสถานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของวิชาดาราศาสตร์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถจำแนกลักษณะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
    3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาราจักร และเอกภพ รวมถึงทฤษฎีกำเนิดเอกภพบิ๊กแบงได้
    4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกันระหว่างดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ และการวางตัวทางดาราศาสตร์ของโบราณสถานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ดาราศาสตร์สามัญประจำบ้าน : ดาราศาสตร์ที่เข้าใจได้ตั้งแต่แฮกริดถึงรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์”