คำอธิบายรายวิชา

ความรู้และความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดทางดาราศาสตร์กฎของเคปเลอร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์วัตถุท้องฟ้าการดูดาวเบื้องต้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และอวกาศ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดทางดาราศาสตร์
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎของเคปเลอร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์วัตถุท้องฟ้า
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับการดูดาวเบื้องต้น

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
0 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ดาราศาสตร์”