ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source)

1,311 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ การปรับแต่งภาพ การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง มีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  88 Students
  30 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source)”