ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21

Higher Thinking Skills to Enhance 21st Century Skills
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาการคิด แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับตั้งคำถาม แนวทางการพัฒนาการคิดขั้นสูง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการออกแบบนวัตกรรมการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายทักษะการคิดขั้นสูงได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21”