ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15,683 Enrolled
45 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และ ICT พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของICTสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะคอมพิวเตอร์และ ICT การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การสร้าง และการสื่อสาร ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างมีจริยธรรมสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สามารถอธิบายหลักจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้
  3. สามารถใช้การประมวลผลคำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  4. สามารถใช้ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  5. สามารถนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  6. สามารถใช้การจัดการฐานข้อมูลเพื่อออกแบบและรายงานเบื้องต้นในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  7. มีความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”